Τμήματα

Μαθήματα/πρόβες Χορευτικών Τμημάτων

Κάθε Δευτέρα
16.30 – 17.30: Α’ – Β’ Δημοτικού (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)
17.30 – 18.30: Γ’ – Δ’ Δημοτικού  (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)
18.30 – 19.30: Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)
19.30 – 20.30: Ενήλικες  (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)
20.30 – 21.30: Έφηβοι –  Ενήλικες (Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου)
21.30 – 22.30: Ενήλικες (Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου)

Μαθήματα/πρόβες Τμημάτων Χορωδίας

Κάθε Τρίτη
18.30 – 19.30: Ενήλικες  (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)

Κάθε Σάββατο
16.00 – 17.00: Έφηβοι  (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)
17.00 – 18.00: Παιδιά – Μεταλλόφωνο  (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)

Μαθήματα Κοπτικής – Ραπτικής

Κάθε Τετάρτη
17.00 – 19.00 (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)
έναρξη: 2 Νοεμβρίου 2016

πληροφορίες: Μαρία Κωστάκου, τηλ.6977559708